COMPANY

Onze Diensten

Het meest waardevolle voor een zakelijke relatie is de ervaring meegebracht door een betrouwbare partner.

Dit is met name geldig binnen Defensie. Een verdiept inzicht in de branche, een ontwikkeld netwerk, persoonlijke ervaring en het vermogen om complexe missies te begrijpen en tot een goed einde te brengen, vormen de voorwaarden voor een goede samenwerking. Het WIMCOM Team brengt u professionele kennis in zowel de nationale als ook de internationale defensie branche.

Onze managing director Dr. Matthias Witt heeft als Bundeswehr Officier gediend, zijn laatste functie was binnen NATO. Na zijn militaire carrière is hij werkzaam geweest bij de Amerikaanse firma Gore-Tex, bij de afdeling die verantwoordelijk was voor de Europese defensie markt. Hierna heeft hij verschillende leidinggevende functies gehad bij de Deutsche Post DHL, het meest recent als “Head of Public Sector Military Logistics”.

Aanvang 2009 was hij CEO van een adviesbureau in Bonn, waarbij de focus lag op de publieke sector en op de Bundeswehr.

In April 2014 stichtte hij de firma WIMCOM, The Military Business Company, als eigenaar en managing director/

Dhr Mattias Witt is ook board member van de Duitse associatie voor militaire technologie, de DWT (Deutsche Gesellschaft fuer Wehrtechnik e.V.) en hij leidt het midden en klein bedrijf platform binnen de DWT, de AKM (Arbeits Kreis Mittelstand) waar rond 200 Duitse bedrijven lid van zijn. (Dit betreft een gekozen functie).

Onze Competenties

Wij bieden bemiddeling binnen het defensie domein.

Ons team van specialisten zijn thuis in de nationale en internationale “Military Business”. Dit vanuit zowel het perspectief van de strijdkrachten als ook die van de defensie industrie.

Omdat wij zo gespecialiseerd zijn, zijn wij in staat om voor onze klanten hun verwachtingspatroon af te dekken, ook bij zeer complexe vraagstukken.

 

Wij ontwikkelen concepten die buiten de gebaande paden gaan, om zo nieuwe wegen te creëren voor onze klant wensen.

Wij zorgen voor oplossingen die relevant zijn voor Militaire Operaties. Juridische en economische aspecten worden meegenomen om zodoende tot goede oplossingen te komen voor onze klanten..

Onze klanten bestaan uit firma’s die graag zaken willen doen met defensie, of die hun militaire businessplan willen optimaliseren. Wij werken samen met de Nederlandse Defensie organisatie, de Bundeswehr en internationale defensie organisaties.

Ons Netwerk

Om ondernemingen te kunnen adviseren binnen de “Military Business” is het naast het hebben van vakbekwame expertise ook van belang dat er een breed en verdiept netwerk aan contacten is opgebouwd.

Om hieraan te kunnen voldoen zijn de adviseurs binnen WIMCOM ervaren voormalige Officieren of Defensie ambtenaren, die hun sporen hebben verdiend binnen NATO en de Duitse en Nederlandse Defensie organisaties. Ook hebben wij adviseurs met decennia lange ervaring binnen de defensie industrie. Door deze jarenlange ervaring vanuit de vakgebieden komt dit de klant ten goede..

Het WIMCOM netwerk garandeert zowel een goede relatie met het Ministerie van Defensie binnen Duitsland, maar ook binnen Nederland en ook een goede relatie met de betrokken defensie organisaties die de aanschaf van militair materieel afdekken. Het netwerk is ook goed verspreid binnen de Duitse Defensie industrie.

Door de internationale samenwerking op basis van commitment binnen NATO, EU en UN beschikt WIMCOM over directe contacten binnen verschillende lidstaten en het daaraan gekoppelde netwerk.

Compliance

Als consultancy binnen een markt als die van Defensie is WIMCOM zich zeer bewust van de bijzondere verantwoordelijkheid binnen het thema compliance.

Het nakomen van wet en regelgeving, interne richtlijnen en aanwijzingen en de typische defensie voorschriften vormt dit het fundament voor het business model van WIMCOM. Deze duidelijke richtlijnen gelden bij de klant-leverancier verhouding naar de defensie organisatie. Daarbij hecht WIMCOM grote waarde aan het feit dat de geadviseerde onderneming zich op een gelijke wijze houdt aan deze codering.

Omdat de medewerkers van WIMCOM hun achtergrond hebben als voormalig Officier of ambtenaar bij defensie zijn de “Do’s and Dont’s” zeer goed bekend en worden steeds opgefrist. Hierbij zal aan de hand van voorbeelden de klant duidelijk gemaakt worden hoe het beste gehandeld kan worden met het oog op “(non)compliance”.

Alle medewerkers van WIMCOM werken op basis van interne compliance richtlijnen.

Historie

De WIMCOM GmbH werd opgericht op 01 April 2014 met als locatie het “Johannes Kloster” te Lahnstein bij Koblenz in Duitsland.

Het Business model als basis voor consultancy in de richting van de Bundeswehr en de ondernemingen werd door Dhr. Matthias Witt en Dhr. Ulrich Kompass ontwikkeld. Bijzonder zwaartepunt werd gelegd bij de hoge eisen m.b.t. Strategie & Concepten, gezamenlijk met ondernemingen, om zo doelgericht een langdurige wederzijdse relatie te ontwikkelen. Gaandeweg kon op deze wijze een klant leverancier relatie ontwikkeld worden niet alleen met de ondernemingen en de industrie, maar ook met de Bundeswehr.

Met groei als gevolg werd het WIMCOM team uitgebreid, met als gevolg dat er een toename kwam in het aantal bedrijven wat zich verbond met WIMCOM en dat deze bedrijven via WIMCOM voorzien worden van verschillende projectteams voor betrokken ondersteuning.

Daarbij adviseert WIMCOM sinds zijn bestaan ook in het internationale veld. Voorbeelden hiervan vormen nationale defensie organisaties op het vlak van NATO, EU en UN.