KLANTEN:

MILITAIR

Bundeswehr

WIMCOM adviseert de Duitse Bundeswehr in systematisch strategische verbanden in de vorm van niet-technische studies en civiel militaire werkgroepen.

WIMCOM heeft recent een onderneming geadviseerd bij de vraag hoe deze onderneming de Bundeswehr kan ondersteunen in het missiegebied zelf. Hierbij speelden aspecten als volkenrecht, belastingwetgeving, arbeidsrecht en logistieke voorwaarden. Er is hierop een handleiding geschreven, die deze vraag afdekt. Als basis voor deze vorm van ondersteuning naar de onderneming was de aanwezige ervaring binnen de medewerkers van WIMCOM.

Naast voorgaande rol heeft WIMCOM samen met het Logistiek Centrum van de Bundeswehr een studie geschreven voor de optimalisering van warehouse management. De opdracht voor deze studie was afkomstig van het Duitse Ministerie van Defensie. De studie is geëvalueerd aan de hand van toekomstige scenario’s waar verschillende logistieke specialisten van de Bundeswehr succesvol aan hebben deelgenomen.

De Bundeswehr onderzoekt verder de grenzen van mogelijkheden waarbij civiele ondernemingen veel militaire ondersteuning activiteiten kunnen overnemen in het inzetgebied. Deze aan een derde partij overgedragen verantwoordelijkheden liggen meestal buiten de competenties van de Bundeswehr, natuurlijk binnen de grenzen van de locale Threat levels, wanneer de militaire component de veiligheid van de derde partij niet langer kan garanderen.. Verder is WIMCOM betrokken bij de militaire logistieke voorwaarden die NATO stelt bij de inzet in Oost Europa onder het commitment VJTF Forces (Very High Readiness Joint Task Forces) en de Host Nation Support voor oefeningen in Oost Europa en de Baltisch landen.

NATO / NSPA / NCIA

Naast de Bundeswehr in de rol van overheidsorganisatie zijn er als gevolg van de EU aanbestedingen wetgeving samen met de internationale samenwerking op het gebied van Military Business ook internationale overheidsinstanties die interessante opdrachten te vergeven hebben.

De NATO Support and Procurement Agency (NSPA) met hun hoofdvestiging in Kapellen (Luxemburg) is een inkoop agentschap van NATO, waar alle 29 lidstaten bij aangesloten zijn. Dit agentschap concentreert zich op de volgende 3 aspecten: “Support to Operations and Exercises; Life Cycle Management and Services “.

WIMCOM adviseert in het accreditatie proces om met de NSPA een zakelijke overeenkomst te kunnen krijgen.

De NATO Communications and Information Agency (NCIA) is de samensmelting van het NATO Consultation Command and Control Agency (NC3A), the NATO ACCS Management Agency (NACMA) en de NATO Communication and Information Systems Services Agency (NCSA).

Sinds 2012 is dit NATO Agency gevestigd in Den Haag met als verantwoording de samenhang binnen de verschillende lidstaten te waarborgen op het gebied van Communicatie en IT security. Het zwaartepunt hierbij ligt op het gebied van Command & Control.

International Forces

Naast de NATO lidstaten zijn er ook staten geïnteresseerd in de Defensie Industrie producten en diensten, afkomstig van zowel de Duitse als ook van andere Europese lidstaten.

Wanneer deze andere staten interesse tonen analyseert WIMCOM als eerste of dit wel in overeenstemming is met de interesses van NATO en zijn lidstaten. Dat de mensenrechten nageleefd worden, achtergronden overeenkomen en of die interesses ook in overeenstemming zijn met de compliance richtlijnen van de onderneming.

Wanneer er zich geen politieke, juridische of ethische gronden tegen de ondersteuning van deze strijdkrachten buiten de NATO en EU community zijn, zal WIMCOM zijn diensten verzorgen voor deze internationale strijdmacht of onderneming afkomstig van betrokken staten..

Bij twijfel heeft WIMCOM altijd ruggenspraak gehouden met of het Ministerie van Buitenlandse zaken, of het Ministerie van Defensie, hierbij ging het altijd om staten waarbij een eenvoudige analyse niet tot de mogelijkheden behoorde en het dus moeilijk is om de politieke en de juridische situatie aldaar goed te kunnen beoordelen.