KLANTEN:

ONDERNEMING

Starters

Zaken doen met Defensie is aan de ene kant zeer attractief, omdat de overheid als opdrachtgever beoordeeld wordt als een langdurige partner met betaling zekerheid. Aan de andere kant moeten zich starters op deze specifieke markt zich realiseren dat ze van doen krijgen met een gecompliceerde inkooporganisatie, met zijn eigen specifieke regels.

Ondernemingen die willen starten in de “Military Business” worden geadviseerd dit strategisch goed voor te bereiden en zeer gestructureerd en daarmee dus ook degelijk te beginnen.

Als eerste zal er bekeken moeten worden of de aangeboden diensten en/of producten wel aansluiten met de behoeftes van de betrokken defensie organisaties. Daarbij is het van groot belang of de onderneming wel iets extra’s te bieden heeft ( zgn. USP – Unique Selling Proposition) als starter binnen deze specifieke markt.

Is een USP geïdentificeerd dan dient de onderneming zich te oriënteren welke maatregelen er getroffen dienen te worden om de onderneming zelf, het betrokken personeel, als ook de betrokken producten en diensten met een duidelijke boodschap onder de aandacht te brengen van de betrokken Defensie organisaties.

WIMCOM adviseert startende ondernemingen op de defensie markt. Ook kan WIMCOM van dienst zijn bij de opzet van een “Military Business Plan”.

Bekenden binnen de Branche

Stijging in internationale inzet van de defensie organisaties, de vernieuwingen aan de EU aanbesteding wetgeving, de veranderingen aan het ministeriele niveau hebben de “Military Business” er niet eenvoudig opgemaakt.

Contracten met de overheden vanuit het verleden geven geen garantie voor de toekomst. Veel van onze partners zijn al langer bezig binnen deze markt, maar hebben ook ontdekt dat de “Military Business Case” van het verleden steeds weer geëvalueerd dient te worden om de doelen van de onderneming te prepareren voor de toekomst.

Deze bekenden binnen de branche stellen hun huidige bedrijfsstructuren ter discussie. Daarbij worden de levenscycli van hun producten gehalveerd, hun langdurige concurrentie positie en daarmee direct ook hun potentiele opdrachten beïnvloed.

WIMCOM analyseert het marktaandeel en hun optreden binnen de markt en ontwikkeld samen met de onderneming een plan van aanpak om de “Military Business” ook voor de toekomst succesvol te laten zijn.